1.

دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 41، تابستان 1400


2.

مدل چندسطحی مدیریت تجربۀ مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی

صفحه 1-26
وحید ناصحی فر؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمود محمدیان؛ مصطفی اله وردی

3.

بازاریابی سینما: قصد رفتاری و فداکاری متأثر از کیفیت ادراکشده و رضایت تماشاگران

صفحه 27-44
علیرضا امینی؛ مریم نکویی زاده

4.

مدل تبیین رقابت‌پذیری گردشگری شهرهای توریستی در ایران

صفحه 45-68
حامد خان‌زاده؛ فرج‌اله رهنورد؛ ناصر بامداد؛ سید مجتبی محمود زاده

5.

ارائۀ چهارچوب به‌کارگیری بذرپاشی در بازاریابی: رهیافت فراترکیب

صفحه 69-90
سید محمدباقر جعفری؛ سید محمد محمودی؛ مرتضی سلطانی؛ مهدی اشکانی

6.

مروری نظامند بر ارزش ویژه برند با تکنیک فراترکیب: واکاوی عوامل تشکیل‌دهنده و پیامدهای آن از دیدگاه ترکیبی (مالی-مشتری )

صفحه 91-112
زینت قمی اویلی؛ محمد جواد تقی پوریان؛ مهدی مران جوری؛ مریم رحمتی

7.

تأثیر قابلیت‌های بازاریابی تجارت الکترونیکی و تجربۀ صادراتی بر عملکرد صادراتی: نقش میانجی کارایی توزیع (مورد مطالعه: کلیۀ شرکت‌های فعال در صنایع داخل کشور)

صفحه 113-132
محمد باشکوه اجیرلو؛ ناصر سیف اللهی؛ الله یار بیگی فیروزی

8.

تأثیر لباس فرم کارکنان ارائه‌دهندۀ خدمات، بر انتظار از کیفیت خدمات و قصد خرید با در نظرگرفتن اثر تعدیل‌گری درگیری ذهنی و جنسیت (مورد مطالعه: بانک ملت)

صفحه 133-150
داود فیض؛ معین کلوشانی؛ سالار دانش فر؛ سارا احدی

9.

پیشایندها و پسایندهای کلیشه های برند در صنعت لوازم خانگی

صفحه 151-168
فهیمه فرقانی اله آبادی؛ امیر رضا کنجکاو منفرد؛ علیرضا رجبی پور میبدی

10.

تحلیل نقش تعدیل‌گری تجانس سبک زمانی بر رابطۀ بین مشارکت مشتری و زمان ایده به محصول در بازاریابی صنعتی

صفحه 198-169
مهدی اعتباری؛ محمود نادری بنی؛ سید مهدی الحسینی المدرسی؛ حجت الله صادقی

11.

تبیین مدل روابط ساختاری میان بازاریابی شبکه‌های اجتماعی و رفتار مشتری درجهت ارتقای برند در صنعت لبنیات (مورد مطالعه: شرکت کاله در شبکه‌های اجتماعی)

صفحه 224-199
مقداد امینیان؛ سید محمد باقری؛ مهدی روح الامینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب