1.

شناسنامه


2.

نقد اسطوره‌ای تذکره‌های عرفانی مناقب‌العارفین، معدن‌الدرر، فردوس‌المرشدیه و صفوة‌الصفا براساس نظریة جرج فریزر

صفحه 1-14
ثریا کریمی؛ رامین محرمی؛ مهین پناهی

3.

بازخوانی انتقادی شروح آثار خاقانی و نظامی با تکیه بر برخی از اصطلاحات بازی‏های نرد و شطرنج

صفحه 15-32
شیرزاد طایفی؛ مهدی رمضانی

4.

ضرورت تصحیح مجدّد دیوان جلال طبیب شیرازی

صفحه 33-52
شیرین کبیری؛ مهرداد چترایی عزیزآبادی؛ مریم محمودی

5.

پیشنهاد‌هایی دربارة تصحیح منظومة شاهنامة اسدی (زرّین‌قبانامه)

صفحه 53-74
بهزاد اتونی

6.

نسخه‌ای تازه از مثنوی «محب و محبوب» و اهمیت آن در تصحیح دوبارۀ منظومه

صفحه 75-96
رقیه بایرام‌حقیقی؛ مهدی رحیم پور

7.

معرفی رسالۀ کمال اظهری شیرازی به همراه تحلیل ساختاری و محتوایی آن

صفحه 97-118
فریبا چینی؛ فاطمه سادات طاهری؛ عبدالرضا مدرس‌زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب