1.

شناسنامه علمی نشریه پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری: دوره دهم، شماره اول، پیاپی 18، بهار و تابستان 1399


2.

بررسی رابطۀ نزاکت، احترام و ارتباط غنی‌شده با انرژی رابطه‌ای‌: نقش میانجی جوّ اعتماد و احترام

صفحه 1-20
سحر سوادکوهی؛ حمید رضا عریضی سامانی؛ کریم عسگری

3.

بررسی اثربخشی آموزش برنامۀ سال‌های شگفت‌انگیز بر خودکارآمدی مادران کودکان ناشنوا

صفحه 21-32
فرزانه صفرپور؛ محمد عاشوری

4.

بررسی رابطۀ آسیب‌پذیری روانی‌ـ‌ بدنی با اضطراب موقعیتی‌ـ‌خصیصه‌ای در شرایط پاندمی ویروس کرونا

صفحه 33-46
سحر ترابی زنوز؛ مجیدمحمود علیلو؛ راضیه پاک

5.

ناگفته‌هایی از زندگی افراد دارای معلولیت: دیدگاه دختران دارای معلولیت جسمی دربارۀ رابطۀ جنسی

صفحه 47-58
مهتاب اسماعیلی پور؛ اعظم نقوی

6.

مقایسۀ اثرات محتوای اخبار بر میزان یادآوری و توجه دانشجویان

صفحه 59-74
شهلا پاکدامن؛ صدیقه السادات میرزایی؛ روح اله منصوری سپهر

7.

اثربخشی فیلیال‌تراپی بر رفتارهای خموده در دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری خاص

صفحه 75-92
سعید آریاپوران؛ راضیه حاجی مرادی؛ سیدولی الله موسوی

8.

بررسی شاخص های روانسنجی مقیاس سرمایۀ شخصی کارآفرینی درونی (نسخۀ ایرانی)

صفحه 93-108
مرضیه ملکیها

9.

تشخیص قصد رفتار با پیش فرض بی گناهی: زیربنای روان شناختی اصل حقوقی برائت

صفحه 109-122
ابراهیم احمدی

10.

ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ ذهنیسازی: یک ابزار خودگزارشی برای ارزیابی ظرفیت ذهنیسازی

صفحه 123-134
سید سینا صفری موسوی؛ مسعود صادقی؛ محمدعلی سپهوندی

11.

اثربخشی تئاتر‌درمانی بر خودکنترلی، عملکرد اجتماعی انطباقی و وابستگی به بازی‌های رایانه‌ای دانش‌آموزان وابسته به بازی

صفحه 135-156
هادی فرهادی؛ قوام طباطبائی زواره

12.

بررسی تأثیر مشاورۀ گروهی راه‌حل‌محور بر امید شغلی دانش‌آموزان

صفحه 157-168
نرگس قنبری؛ حمیدرضا آریانپور؛ رضوان صالحی

13.

پیش‌بینی اضطراب کووید‌ـ‌۱۹ براساس سبک‌های تنظیم شناختی هیجان و مؤلفه‌های جمعیت‌شناختی

صفحه 169-182
صغری اکبری چرمهینی؛ مهدی مولایی یساولی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب