1.

شماره 26 پاییز و زمستان 1400


2.

آرمان‌شهر در دین زرتشت و آیین کنفوسیوس

صفحه 1-12
سید سعید رضا منتظری؛ نرگس خاندل

3.

«برکت» و «نفرین» در تورات و رابطۀ آنها با «میثاق»

صفحه 13-28
خلیل حکیمی فر

4.

تحلیل و بررسی دیدگاه اشاعرۀ معاصر کردستان ایران نسبت به فلسفه‌ورزی

صفحه 29-44
علی اصغر حسینی؛ جبار امینی؛ جمشید جلالی شیجانی

5.

تمثیل‌های رابطۀ نفس با بدن در فلسفه و دین: تحلیل و تطبیق

صفحه 46-56
احمد شه گلی

6.

سخن‌گفتن از خداوند: مکملیت زبان دین تشکیکی و استعاره‌‌گرایی به روایت ریکور

صفحه 57-68
حسن شیروی؛ مهدی غیاثوند

7.

تقابل جریان رسمی مسیحیت با نهضت مونتانوس

صفحه 69-84
ولی عبدی

8.

صفت ابداع در الهیات امامیه و اسماعیلیه

صفحه 85-96
محمد بهرامی

9.

بررسی معناشناسی مفاهیم اخلاقی از دیدگاه محقق طوسی

صفحه 97-112
حسین احمدی

10.

فلسفۀ نبوت از دیدگاه شیخ طوسی و ملاصدرا

صفحه 113-124
زهراسادات نژادتبریزی فرد؛ نفیسه اهل سرمدی؛ سید مهدی امامی جمعه

11.

کرونا تهدیدکنندۀ سعادت‌های دروغین بشر با تکیه بر تسلایابی بوئثیوس از فلسفه

صفحه 125-138
مریم سالم؛ سیده فاطمه نورانی خطیبانی

12.

«مشق مرگ»؛ قرابت مضمونی و بیانی سهروردی و افلاطون در باب مسئلۀ تجرید

صفحه 139-156
رضا کورنگ بهشتی؛ مجید طاوسی ینگابادی

13.

بررسی مبانی و قواعد معرفت‌شناختی تأویلی ملاصدرا

صفحه 157-172
سیدمحمدحسین میردامادی؛ محمد بیدهندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب