1.

سال یازدهم، شماره سه، پاییز 1400

صفحه 192-1

2.

نقش عوامل انسان ساخت در بیابانزایی شرق اصفهان

صفحه 24-1
اصغر صالحی؛ پریسا کرباسی

3.

تحلیل آثار تولید فرش دست‌باف بر معیشت خانوارهای روستایی شهرستان فسا

صفحه 25-43
اسماء مباشری شیری؛ صادق اصغری لفمجانی

4.

بررسی عوامل مؤثر بر تکامل فروچاله‌های کارستیک در سازند گچساران با استفاده از مدل فازی نمونة پژوهش: دشت مارون کهگیلویه و بویراحمد

صفحه 45-72
حمیده غلام حیدری؛ حاجی کریمی؛ مژگان انتظاری؛ محمد حسین رامشت

5.

مدل‌سازی عوامل مؤثر بر توسعة شاخص‌های کارآفرینی در مناطق روستایی ایران نمونة پژوهش: منطقة اورامانات، استان کرمانشاه

صفحه 73-94
داود جمینی؛ علیرضا جمشیدی

6.

تحلیل دیدگاه جوامع روستایی در رابطه با عوامل بازدارنده و پیش برنده توسعه گردشگری روستایی، مورد مطالعه: روستاهای شهرستان نیر

صفحه 95-116
بهرام ایمانی؛ منصور رحمتی؛ محمد باقر مهدی زاده

7.

ارزیابی راهبردی ساختار فضایی شهرها با تأکید بر الگوهای نوین آمایش شهری (پژوهش موردی: شهر یاسوج)

صفحه 117-144
مسعود تقوایی؛ حسین حسینی خواه؛ سلیمان محمدی دوست

8.

تبیین تاب‌آوری اجتماعی بافت فرسودة شهری با بهره‌گیری از معادلات ساختاری PLS نمونة پژوهش: منطقة 3 شهر اصفهان

صفحه 145-166
مهشید گرجی؛ احمد خادم الحسینی؛ مهری اذانی؛ حمید صابری

9.

تحلیل کیفیت سکونت براساس گونه‌بندی مجتمع‌های مسکونی (نمونة پژوهش: شهر تبریز)

صفحه 167-192
لیلا رحیمی؛ حدیث بردبار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب