1.

دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 41، تابستان 1400

صفحه 186-1

2.

شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای توسعة منابع انسانی صنعت گردشگری استان اصفهان

صفحه 1-24
عبدالمجید محمدی نجف آبادی؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی

3.

تحلیل فضایی فقر روستایی در شهرستان کوهدشت

صفحه 25-48
محمدامین خراسانی؛ مجید محمدی

4.

ژئونرون‌های ارتفاعی و نقش آنها در ایجاد شبکة ثقلی آب خلیج فارس به سواحل و فلات داخلی ایران

صفحه 49-66
محمد حسین رامشت؛ سمیه سادات شاه زیدی؛ حافظ نوری زاده

5.

نقش حس تعلق مکانی در توانمندی روانی خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان باوی در مقابله با خشکسالی

صفحه 67-90
مسلم سواری؛ حسن طاهری

6.

توزیع فضایی لندفرم‌های ماکروکارست زاگرس ایران با تأکید بر وضعیت دما و بارش

صفحه 91-122
غلام حسن جعفری؛ فروزان ناصری

7.

سیاست‌گذاری عمومی و توسعه‌یِ منطقه‌ای از منظر رهیافت نهادی

صفحه 123-142
بهزاد ملک پور اصل؛ مرتضی قورچی

8.

تخصیص بهینة کاربری‌های اراضی شهرستان مبارکه با استفاده از روش MOLA

صفحه 143-162
رضا پیکانپور فرد؛ علی لطفی؛ حسین مرادی؛ سعید پورمنافی

9.

برنامه‌ریزی فضاهای شهری برای تأمین نیازهای معلولان و جانبازان نمونة پژوهش: منطقة دو شهری کرمان

صفحه 163-186
حسین غضنفرپور؛ علی اصغر عبد الهی؛ فیروزه مراد زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب