1.

پژوهشنامه روانشناسی مثبت، سال ششم، شماره چهارم ، پیاپی 24، زمستان 1399


2.

نقش تعهد سازمانی بر فرسودگی شغلی معلمان با میانجی‌گری شوخ‌طبعی

صفحه 1-16
محمدجواد اصغری ابراهیم آباد؛ سعیده سلطانی؛ فائزه صلایانی

3.

برازش الگوی روانشناختی شکوفایی انسان (HPFM) در بین دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تهران

صفحه 17-44
حسام ضیایی؛ علی محمد رضایی؛ سیاوش طالع پسند؛ محمدعلی محمدی فر

4.

تدوین الگوی عوامل مؤثر بر شادکامی همسران کارکنان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

صفحه 45-62
رویا فلاحیان؛ اصغر آقایی؛ حمید طاهر نشاط دوست

5.

مقایسۀ اثربخشی آموزش مثبت‌نگری و درمان تصویرسازی ارتباطی بر اسنادهای ارتباطی، نگرش به روابط فرازناشویی و تمایزیافتگی خود در مراجعین به مراکز روانشناختی

صفحه 63-80
صدیقه نجاراصل؛ پرویز عسگری؛ فرح نادری؛ فرشته اسمعیل خانی

6.

اثربخشی آموزش فراشناختی بر کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی امدادگران هلال‌احمر

صفحه 81-92
محمد نادری لردجانی؛ مریم چرامی

7.

تأثیر آموزش توانمندی‌های منش بر تبحرمداری نوجوانان: نقش شادی

صفحه 93-108
زهرا خسروجردی؛ محمود حیدری؛ سعید قنبری؛ شهلا پاکدامن


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب