1.

پژوهشنامه روانشناسی مثبت، سال ششم، شماره سوم ، پیاپی 23، پاییز1399


2.

نقش دلبستگی به والدین در کیفیت زندگی دختران بی‌سرپرست یا بدسرپرست با میانجی‌گری شفقت به خود

صفحه 1-12
مریم صارم پور؛ باقر غباری بناب؛ فریبرز باقری

3.

فهم خرد در جامعۀ ایرانی: نقش قومیت، جنسیت، سن و تحصیلات

صفحه 13-32
مهدی دستا؛ امید شکری؛ شهلا پاکدامن؛ جلیل فتح‌آبادی

4.

اثربخشی برنامۀ مداخله‌ای تلفیقی بر مبنای اشتیاق تحصیلی و آگاهی فراشناختی بر خودناتوان‌سازی تحصیلی

صفحه 33-50
فریده همتی؛ هوشنگ جدیدی؛ یحیی یار احمدی؛ مریم اکبری

5.

اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت‌گرا با تأکید بر آموزه‌های دینی بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان دارای افکار خودکشی

صفحه 51-68
پری ملکی گلندوز؛ باقر سرداری

6.

اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر امید تحصیلی، سرسختی تحصیلی، سازگاری تحصیلی و ذهن‌آگاهی

صفحه 69-90
اطهره درتاج؛ افسانه توحیدی؛ مهشید تجربه کار

7.

نقش میانجی شکرگزاری در رابطۀ آرزومندی با رضایتمندی و تبیین اسلامی - روانشناختی آن

صفحه 91-104
عباس پسندیده؛ محمدرضا حسن زاده توکلی؛ نجم السادات کزازی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب