1.

پژوهشنامه روانشناسی مثبت، سال ششم، شماره اول، پیاپی 21، بهار 1399


2.

نقش خوش‌بینی و انطباق‌پذیری مسیر شغلی در موفقیت تحصیلی دانشجویان

صفحه 1-12
ندا علی پور اصفهانی؛ احمد صادقی

3.

نقش جوّ روانشناختی مبتنی بر توانمندیها بر رفتارهای شغلی مولد با میانجیگری استفاده از توانمندیها و رسالت شغلی

صفحه 13-30
عبدالزهرا نعامی؛ عاطفه محمدحسینی

4.

مقایسۀ اثربخشی ذهن‌آگاهی شفقت‌محور و شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر نگرش‌های ناکارآمد، خودکنترلی و سلامت روان

صفحه 31-48
انسیه صادقی؛ ایلناز سجادیان؛ محمد علی نادی

5.

اثربخشی آموزش مبتنی بر روایت‌درمانی بر معنا در زندگی و مولفه‌های آن در دختران دانشجو

صفحه 49-66
زهره خسروی؛ مائده ایمانی؛ افروز افشاری

6.

نقش قدردانی بر شادکامی با میانجی‌گری پذیرش خود و بخشش در سالمندان

صفحه 67-82
بهناز عطاری؛ نادر منیرپور؛ مجید ضرغام حاجبی

7.

مقایسۀ اثربخشی درمان مثبت‌نگر و معنادرمانی بر احساسات مثبت نسبت به همسر و تعارضات زناشویی در زنان متأهل

صفحه 83-98
راضیه دیدنی؛ مصطفی تبریزی؛ مژگان مردانی راد؛ ابوالفضل کرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب