1.

مطالعۀ موقعیت تاکسونومیک گونۀ Medicago sinskiae: شواهدی از اطلاعات ریخت‌‌شناسی و مولکولی

صفحه 1-14
راحله زارعی؛ ارنست اسمال؛ مصطفی اسدی؛ ایرج مهرگان

2.

Centaurea sehat-niakii نامی جدید برای C. deflexa Wagenitz (Asteraceae, Cardueae)

صفحه 15-22
کاظم نگارش

3.

گونۀ Vallisneria denseserrulata Makino از خانوادۀ Hydrocharitaceae در ایران: رکورد جدید تأییدشده توسط داده‌‌های nrITS و matK/trnK5´intron

صفحه 23-32
مهسا عبدی؛ سعید افشارزاده؛ حجت اله سعیدی

4.

داده‌‌های تاکسونومیکی برای خانوادۀ پایریده (روزپرک‌‌ها) (Lepidoptera) در غرب استان مازندران

صفحه 33-52
سمیه اسدیان نارنجی؛ مرضیه رمضان توبی؛ مریم رحمتی با اوجی؛ معصومه غلام تمیمی

5.

جمعیت‌‌های Medicago minima (L.) Bartal در ایران: تنوع مورفولوژیکی بسیار و غیر مرتبط با توالی ناحیۀ ITS و پراکندگی جغرافیایی

صفحه 53-72
زهره باقری؛ مصطفی اسدی؛ ارنست اسمال؛ ایرج مهرگان

6.

اطلاعات جدید در مورد زنگ های ایران

صفحه 73-110
مهرداد عباسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب