1.

دوره 14، شماره ۲ - شماره پیاپی (45)، پاییز و زمستان 1399


2.

از نظریه خلق و کسب ابوالحسن اشعری تا طرد و قبول ابلیس از دیدگاه سنایی

صفحه 1-18
سعید حاتمی

3.

ساختار، ویژگی‏‏ها و کارکردهای ژانر طبقات‏‏‏‏الصوفیه با تأکید بر طبقات‏الصوفیة سُلمی و خواجه عبدالله انصاری

صفحه 19-38
مهدی نیک منش؛ فائزه واعظ زاده

4.

بازخوانی تحلیلی بایستگی استاد طریقت در سیروسلوک عرفانی با تأکید بر مثنوی معنوی

صفحه 39-56
محمدمهدی ولی زاده؛ محمدعلی وطن دوست

5.

تحلیل گفتمان رابطۀ انسان و خدا در مناجات‌نامۀ خواجه‌ عبدالله انصاری

صفحه 57-80
نادر عاشوردخت؛ احمد رضی؛ محمدکاظم یوسف پور

6.

ماجرای دو اشک در شرح دو بیت از غزلیات حافظ

صفحه 81-98
امیر سلطان محمدی

7.

نشانه‌شناسی تمثیل «طوطی و بازرگانِ» مثنوی برپایة نظریة مایکل ریفاتر

صفحه 99-116
فرشته محجوب

8.

بازشناسی تحلیلی تأویل آیۀ «ألست» در زبان صوفیانه و معنای آن در گسترۀ تفسیر

صفحه 117-134
سعید اکبری؛ ابراهیم رحیمی زنگنه؛ غلامرضا سالمیان

9.

نقد گفتمانی خوانش ابن‏عربی از آیات قرآن در اثبات فرضیة «پایان‌پذیری عذاب»‏

صفحه 135-150
هاتف سیاه کوهیان

10.

دلایل و آثار رواج پندنامۀ منسوب به عطار در بوسنی

صفحه 151-170
منیر درکیچ؛ احسان رئیسی

11.

شگردهای آشنایی‌‌زدایی در میمیة ابن‌‌فارض

صفحه 171-188
سعید قاسمی پُرشکوه؛ شیرزاد طایفی

12.

بررسی تکثر معنایی در حکایت «شاه و کنیزک» مولوی براساس نظام رمزگان‌ روایی رولان بارت

صفحه 189-210
ایوب مرادی؛ سارا چالاک

13.

پژوهشی در سیر روایی-عرفانی گزارة مشهورِ «الطرق الی الله بعدد انفاس الخلایق»

صفحه 211-226
الهام رستاد؛ علی محمد محمودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب