1.

دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی (77)، بهار 1399

صفحه 1-142

2.

واکاوی روند تغییرات آغاز فصل انباشت پوشش برف در ایران با بهره‌گیری از داده‌های سنجش از دور

صفحه 1-14
سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد صادق کیخسروی کیانی

3.

ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های پیرامون معدن سرب و روی کوشک بافق با استفاده از شاخص‌های آلودگی و تجزیه و تحلیل مؤلفة اصلی

صفحه 15-34
زهرا سهرابی زاده؛ حمید سودایی زاده؛ محمد علی حکیم زاده؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ محمد جواد قانعی بافقی

4.

تحلیل تغییرات در مقیاس حوضة آبخیز براساس سنجهها و الگوهای فضایی سیمای سرزمین؛ نمونة پژوهش: حوضة آبخیز انزلی

صفحه 35-52
محمد پناهنده؛ صدف فیضی

5.

ارزیابی تناسب سرزمین برای کاربری باغ مطالعة موردی: شهرستان سامان، استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 53-72
محسن باقری بداغ‌آبادی؛ فاطمه ابراهیمی میمند؛ عبدالمحمد محنت کش؛ سید اصغر موسوی

6.

ارزیابی قابلیت تصاویر ماهواره‌ای سنتینل-2 و لندست 8 و تلفیق تصاویر در پهنه‌بندی فصلی شاخص‌های کیفی NSFWQI و IRWQIsc در آب‌های سطحی نمونة پژوهش: رودخانة کارون

صفحه 73-102
کاظم رنگزن؛ مصطفی کابلی زاده؛ دانیا کریمی

7.

پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی برپایة سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) نمونة پژوهش: دشت ناز ساری

صفحه 103-120
زهرا کثیری؛ محمود حبیب نژاد؛ سید حسین روشان

8.

سنجش کیفیت زندگی در محلات بافت تاریخی و عوامل مؤثر بر آن نمونة پژوهش: بافت تاریخی شهر یزد

صفحه 121-142
مهسا زارعیان؛ نجما اسمعیل پور؛ رضا اکبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب