1.

شناسنامه


2.

تحلیل فرازوفرود مناسبات سیاسی اتابکان لرکوچک و دولت صفویه بین سال‌های 907تا1006ق/1501تا1597م

صفحه 1-18
علی قاسمی؛ علی طاهری

3.

مطاﻟﻌﮥ آداب‌ورسوم ایرانی در سفرنامه‌های جیمز موریه و به سوی اصفهان اثر پیر لوتی

صفحه 19-34
صفورا ترک لادانی

4.

تحلیل انتقادی گفتمان طریقت و شریعت دربارﮤ ﻗﺼﮥ ابومسلم‌نامه

صفحه 35-52
مسلم ناصری؛ حسن زندیه؛ سید علی اصغر سلطانی

5.

بررسی و تحلیل مؤلفه‌های مشروعیتیابی حکومت حسن بن زید علوی (250تا270ق/865تا884م)

صفحه 53-70
آرمان فروهی؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظرالقائم

6.

وضعیت اقتصادی و تجاری میرجاوه در عصر پهلوی دوم

صفحه 71-86
مریم شیپری؛ صدیقه آقایی

7.

تحلیل اسطورﮤ جمشید نقل‌شده در شاهنامه و تاریخ‌های اسلامی با رویکرد نقد کهن‌الگویی

صفحه 87-104
سیدمهدی حبیبی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ سهیلا ترابی فارسانی

8.

بررسی و نقد پروژﮤ بازسازی میراث حسن حنفی

صفحه 105-124
مجید منهاجی؛ محمدحسین مختاری؛ غلامرضا ظریفیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب