1.

شناسنامه دوره 9 شماره 35


2.

بررسی اثر ضدباکتریایی و آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های قارچ پلی‌پور اینوکوتیس لویس و ارزیابی ترکیبات فنلی آن

صفحه 1-16
سمانه چهارمیری دوخواهرانی؛ معصومه قبادنژاد؛ حمید مقیمی؛ عباس فرازمند؛ حسین رحمانی

3.

ارزیابی بیان ژن‌های اکسیدکنندۀ آهن و گوگرد در باکتری سولفوباسیلوس ترموسولفیدواکسیدانس تحت‌تأثیر شاخص‌های مؤثر در فرایند آبشویۀ میکروبی

صفحه 17-28
کورش پورمحمودیان؛ فرخ رخ بخش زمین؛ احمد مغوئی نژاد؛ محمد هاشم آبادی

4.

بهینه‌سازی محیط‌کشت مخمر ساکارومایسس سروزیه با استفاده از شربت گلوکز و عصارۀ خیساندۀ ذرت

صفحه 29-39
راضیه رباط جزی؛ مهرداد آذین؛ نوشین سهرابی

5.

جذب زیستی کروم به‌وسیلۀ سارگاسوم ایلیسیفولیوم، سینتیک و بهینه‌سازی با استفاده از طراحی روش سطح پاسخ (RSM)

صفحه 41-57
عمران عبدی؛ سلمان احمدی؛ رضا تبارکی

6.

بهینه‌کردن تولید شکل محلول آنزیم ال-آسپاراژیناز باکتری نمک‌دوست به‌طور نوترکیب در اشریشیا کلی

صفحه 59-70
یاسمن اسعدی؛ ریحانه خالقی؛ صدیقه اسد

7.

تولید زیستی روغن تک‌یاخته توسط باکتری Rhodococcus erythropolis PTCC 1767 با استفاده از منابع کربنی ارزان

صفحه 71-85
علی رضا رسولی؛ سید سهیل آقایی؛ محسن زرگر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب