1.

شناسنامه دوره 9 شماره 34


2.

شناسایی سویه‌های باکتری‌های Arthrobacter و Bordetella مولد یوریکاز و مقایسۀ میزان فعالیت آنزیمی

صفحه 1-12
مجتبی شبان؛ ارسطو بدویی دلفارد

3.

مطالعۀ فنوتیپی و ژنوتیپی کلاس‌های ژن تنظیم‌گر مقاومت به کولیستین (arn) در اسینتوباکتر بومانی جداشده از موارد بالینی به روش PCR چندگانه

صفحه 13-21
فرنوش کریمی؛ کیومرث امینی؛ غلامرضا جوادی

4.

بهینه‌سازی محیط‌کشت سویۀ سیانوباکتریوم Fischerella sp. SH.A برای بیشترین تولید اگزوپلی‌ساکارید با فعالیت ضدباکتریایی

صفحه 23-53
شاداب عباسپور؛ بهاره نوروزی؛ سید محمد مهدی حمدی

5.

تحلیل فیلوژنتیکی پروتئین HC-Pro جدایه‌های ایرانی ویروس موزاییک زرد لوبیا

صفحه 55-70
علی برادر؛ احمد حسینی؛ ثمین حسینی؛ سمیه عبدانی بابکی

6.

بهینه‌سازی تولید آسپاراژیناز از سویۀ لاکتوباسیلوس جداشده از محصولات لبنی سنتی

صفحه 71-86
بهنوش دیناروند؛ پریسا فتحی رضایی؛ ندا اکبری

7.

بررسی تأثیر پراکسیدهیدروژن بر زیست‌توده و شاخص‌های مورفوفیزیولوژیک میکروجلبک salina Dunaliellaپیش‌تیمارشده با چهار تنظیم‌کنندۀ رشد گیاهی اکسین، جیبرلین، سیتوکینین و سالیسیلیک‌اسید

صفحه 87-104
آذین غفاری زاده؛ مریم مددکار حق جو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب