1.

سال نهم، شماره پیاپی (31)، شماره چهارم، زمستان 1399


2.

مطالعۀ روزمره‌شدن نظارت در میان دانشجویان دانشگاه تبریز: یک نظریۀ زمینه‌ای

صفحه 1-18
محمد عباس زاده؛ سجاد مسگرزاده

3.

مفهوم‌شناسی و تحلیل جامعه‌شناختی زمینه‌های شکل‌گیری پدیدة تمارض اجتماعی

صفحه 19-50
امیر عیسی ملکی؛ سید صمد بهشتی؛ آرمان حیدری

4.

تعیین‌کننده‌های جمعیتی- اجتماعی و اقتصادی سالمندی فعال در بین بازنشستگان برخی اداره‌های دولتی شهرستان بابل

صفحه 51-76
حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ ملیحه علی مندگاری؛ زینب رضوانیان

5.

مطالعۀ جامعه‌شناختی رابطۀ دین‌داری و آگاهی از تکالیف شهروندی با رفتار مصرف آب (نمونۀ موردی: زنان متأهل بالای 18سال شهر اصفهان)

صفحه 77-98
مریم مختاری؛ بهروز رضایی

6.

تحلیل گفتمان چگونگی بازنمایی خانواده در سریال زیر پای مادر

صفحه 99-116
عبدالطیف کاروانی؛ مهذی کاوه

7.

تبیین جامعه‌شناختی نقش تغذیۀ سنتی در خانواده بر سلامت روانی و سلامت اجتماعی نوجوانان

صفحه 117-138
مصطفی خسروی؛ علیرضا قربانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب