1.

سال نهم، شماره پیاپی (29)، شماره‌ دوم، تابستان 1399


2.

تأثیر اعتماد سازمانی بر یادگیری سازمانی با نقش میانجی اینرسی سازمانی مورد مطالعه: ادارۀ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

صفحه 1-30
فریبا صاقی علویجه؛ علی شائمی برزکی؛ هادی تیموری

3.

ملاک‌های انتخاب زوج برای روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت: نقش جنسیت و رابطه‌های قبلی با جنس مخالف

صفحه 31-54
امید عیسی نژاد؛ شهین هوشمند

4.

تمایزات قومی دینداری در ایران

صفحه 55-78
یعقوب فروتن

5.

رابطۀ رهبری مثبت‌گرا و انزوای اجتماعی با نقش میانجی معنویت در کار در دورۀ همه‌گیری کووید– 19 (مورد مطالعه: دبیران شهر اصفهان)

صفحه 79-108
لیلا مقتدایی

6.

مطالعۀ جامعه‌شناختی نقش فرایند اجتماعی در تبیین رفتارهای پرخطر

صفحه 109-134
موسی سعادتی

7.

شیوع رفتارهای سیاسی در انواع ساختارهای سازمانی با واسطه‌گری منابع قدرت: مطالعه آموزش‌وپرورش استان فارس

صفحه 135-158
جعفر ترک زاده؛ فاطمه ایزدی؛ سمیه مزگی نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب