1.

سال دوازدهم، شماره 3، پیاپی 47، پاییز 1399


2.

واکاوی چند لغزش در اغراض‌السّیاسه با تأکید بر یک نسخة خطی نویافته

صفحه 1-18
مختار ابراهیمی؛ نصرالله امامی؛ قدرت قاسمی پور؛ رسول کردی

3.

بررسی صحّت ضبط سروده‌های فارسی تاریخ بیهقی در دو تصحیح فیّاض و یاحقّی ـ سیّدی

صفحه 19-47
یداله محمدی؛ سیّد احمد پارسا

4.

«پندنامه» از عطار نیشابوری نیست

صفحه 49-70
حمیده زینال زاده؛ رحمان مشتاق مهر؛ احمد گلی

5.

اشارت‌های نوگرایانۀ سلطان‌ولد در عرصۀ تأویل آیات قرآن با توجه به آثار عرفانی متقدم

صفحه 71-88
مهدی ملک ثابت؛ داود واثقی خوندابی

6.

تحلیل درّۀ نادره برپایة رویکرد تحلیل گفتمانی فرکلاف

صفحه 89-112
نسرین خانی؛ غلامرضا سالمیان؛ عامر قیطوری

7.

تحلیل ساختاری و معنایی برخی اعلام ترکی تاریخ جهانگشای جوینی

صفحه 113-127
سمانه جعفری؛ محمد عالی زاده

8.

پژوهشی در انتساب رسالۀ اوصاف‌القلوب به ابن‌خفیف

صفحه 129-142
معین کاظمی فر

9.

پیشنهادی برای تصحیح و معنای چند بیت از داستان «رستم و سهراب»

صفحه 143-158
سید علی محمودی لاهیجانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب