1.

تأثیر محلول‌پاشی سدیم‌سلنات، تیتانیوم‌دی‌اکسید و تنظیم‌کنندۀ رشدآلی بر برخی صفت‌های فیزیولوژیکی، عملکرد و درصد روغن گلرنگ (Carthamus tinctorius) در معرض تنش خشکی

صفحه 1-18
رقیه حمیدی؛ علیرضا سیروس مهر؛ احمد قنبری

2.

ارزیابی تأثیر محرک‌ها بر پاسخ بیوشیمیایی و بیان ژن‌های درگیر در بیوسنتز سزکوئی‌ترپنوئیدها در کشت ریشه‌های مویین گیاه دارویی سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.)

صفحه 19-42
ویدا مدنی؛ ناصر زارع؛ رسول اصغری زکریا

3.

مطالعه ریخت‌شناختی تخمدان، میوه، دانه و تارهای دانه در استبرق (Calotropis procera)

صفحه 43-58
فاطمه نژادعلیمرادی؛ فرخنده رضا نژاد

4.

اثر کلرید سدیم روی تعدیل تنش کادمیوم، سیستم آنتی‌اکسیدانی و جذب و تجمع کادمیوم در گیاه پنیرک

صفحه 59-76
الهام جعفر حدادیان؛ پرژک ذوفن؛ محمد شفیعی

5.

ارزیابی آثار غلظت و زمان کاربرد نانو اکسید گرافن بر عملکرد فتوسنتزی و آنتی‌اکسیدانی خیار در شرایط گلخانه‌ای

صفحه 77-94
محبوبه جلالی؛ محمد هادی غفاریان مقرب؛ حسن عبداللهی مقدم؛ علی اکبر زارع

6.

ارزیابی دو گونه گوشتی بومی با توان القا CAM در خاک های شور و خشک حوضه دریاچه ارومیه

صفحه 95-109
قادر حبیبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب