1.

عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گیاهان مناطق مرطوب کوهستانی لرستان

صفحه 1-22
محمد مهرنیا؛ عادل جلیلی

2.

بررسی متابولیت‌های ثانویه و ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاه زعفران تحت‌تأثیر الیسیتور پلی‌اتیلن‌گلایکول

صفحه 23-42
فرحناز توکلی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ رودابه راوش؛ محمود رفیعیان کوپایی

3.

بررسی سیستماتیکی گونه‌های Paspalum (Poaceae)در ایران

صفحه 43-56
زهرا فقیه؛ مریم کشاورزی؛ آرمان محمودی آطاقوری؛ سمانه مسافری

4.

تأثیر ارتفاع بر تغییرات روزانه ظرفیت آنتی اکسیدانی و مهار نوری موقتی در گیاه Marrubium vulgare

صفحه 57-72
قادر حبیبی

5.

بررسی تأثیر فلوراید بر جوانه‌زنی، ساختار تشریحی و مورفولوژی ترشک (Rumex cripsus L.)

صفحه 73-86
فاطمه نژاد حبیب وش

6.

تأثیر یونیکونازول، قارچ میکوریز و باکتری سودوموناس بر فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و اسمولیت‌های سازگار گندم در شرایط شوری خاک

صفحه 87-104
فاطمه اقایی؛ رئوف سید شریفی؛ حامد نریمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب