1.

سال یازدهم، شماره 3، پیاپی 22، پاییز 1399


2.

تحلیل کارایی و تخصیص منابع بیمارستانی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌های متمرکز

صفحه 1-16
سعیده کتابی؛ مهسا قندهاری؛ دینا بلندی

3.

ارائۀ یک مدل بهینه‌سازی استوار زنجیره تأمین پایدار برای محصولات فسادپذیر لبنی

صفحه 17-46
فهیمه شفیعی؛ عالیه کاظمی؛ احمد جعفرنژاد؛ زینب سازور؛ حنان عموزاد مهدیرجی

4.

طراحی سیستم‌های چندحالته و انتخاب تأمین‌کنندگان تجهیزات با معیار دسترسی‌پذیری

صفحه 47-71
محمدجواد شمسی؛ محمود شهرخی

5.

رویکردی آمیخته برای ارزیابی عملکرد نگهداری و تعمیرات مبتنی بر مؤلفه‌های شکست‌ناپذیری

صفحه 73-94
حمید خدری؛ غلامرضا جمالی؛ احمد قربانپور

6.

بررسی روابط میان شاخص‌های مؤثر بلاکچین برای بهبود رقابت‌پذیری صنایع غذایی

صفحه 95-116
لیلی رضائی؛ رضا بابازاده

7.

ارائۀ روشی برای بهینه‌سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

صفحه 117-137
ناصر ملاوردی؛ فرهاد موسوی زادگان؛ بهنام مهدی نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب