1.

سال دوازدهم ، شماره اول، پیاپی (43)، بهار 1399


2.

طراحی مدل و ارزیابی نقش تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطۀ بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینۀ نمایندگی

صفحه 1-18
محمد نوروزی؛ کاوه آذین فر؛ ابراهیم عباسی؛ ایمان داداشی

3.

نقش کیفیت حسابرسی بر رابطۀ بین عدم تقارن اطلاعاتی و ابعاد آگاهی‌دهندگی و فریبندگی مدیریت سود

صفحه 19-38
سمیرا جودی؛ غلامرضا منصورفر

4.

تأثیر استراتژی کسب‌وکار بر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی با تأکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 39-56
رحیم بنابی قدیم؛ سید علی واعظ؛ الهام اصغری زنوزی

5.

تبیین و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ارزیابی اثربخش کنترل‌های داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شدة بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد فازی

صفحه 57-82
مهدی خرم آبادی؛ یحیی حساس یگانه؛ فرخ برزیده؛ جمشید صالحی صدقیانی

6.

تحلیل حقوقی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش گشتاور تعمیمیافته

صفحه 83-102
توحید کاظمی

7.

چارچوبی برای رتبه‌بندی افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها

صفحه 103-124
مرتضی کاظم پور؛ محمد کاشانی‌پور؛ حسن یزدی فر؛ علی حمیدی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب