1.

شناسنامه علمی شماره 1، دوره 11


2.

بهبود هماهنگی مقاوم رله‌های دیستانس و اضافه جریان با انتخاب مشخصة عملکرد‌ مناسب برای رله‌های اضافه جریان به کمک الگوریتم ترکیبی ژنتیک و برنامه‌ریزی خطی

صفحه 1-10
یاسر دامچی

3.

مقایسة عملکرد روش‌های بهینه‌سازی هوش جمعی در طراحی یک فلیپ‌فلاپ مبتنی ‌بر تقویت‌کنندة حسی

صفحه 11-28
صادق محمدی اسفهرود؛ سیدحمید ظهیری

4.

بهبود تشخیص نفوذ در شبکه با شناسایی ویژگی‌های مؤثر بر پایة الگوریتم‌های تکاملی و دسته‌بند ماشین بردار پشتیبان

صفحه 29-42
مسعود شریفیان؛ حسین کارشناس؛ سعید شریفیان

5.

نگاه سیستمی در اعمال روش RCM بر سیستم حفاظت دیستانس خطوط

صفحه 43-62
محمدحسین نصری؛ سید یاسر درخشنده؛ عباس کارگر

6.

بهسازی گفتار تک‌کاناله با استفاده از ترکیب مدل قطعی نمایی و مدل تصادفی t Location-Scale

صفحه 63-80
زهرا امینی؛ ندا فرجی

7.

تحلیل سیگنال گفتار بیماران آلزایمری فارسی‌زبان

صفحه 81-94
مهدیه رحمانی؛ مریم مومنی

8.

رله‌های اضافه جریان جهتی جریان تنها با استفاده از اپراتور انرژی تیجر

صفحه 95-110
هادیه سادات حسینی؛ امانگلدی کوچکی؛ سیدحسین حسینیان

9.

برنامه‌ریزی احتمالی سیستم قدرت در حضور خودروهای برقی با در نظرگرفتن عدم‌‌قطعیت منابع انرژی تجدیدپذیر

صفحه 111-130
ایمان گروهی ساردو؛ محمدجواد شهریاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب