1.

دوره 4، شماره 1، توالی 6، سال 1398

صفحه 1-100

2.

کاربرد روش نظریة داده بنیاد در شناسایی الگوی ذهنی تقاضای مسکن در شهر تبریز: رویکرد علوم شناختی

صفحه 1-24
پرویز محمدزاده؛ مهدی شیرافکن؛ داود بهبودی

3.

بررسی الگوی محل سکونت مهاجران و ارتباط آن با حاشیه‌نشینی و فقر شهری در کلان‌شهرها نمونة موردی: کلان‌شهر مشهد

صفحه 25-40
حسین فرهادی خواه؛ حسین حاتمی نژاد؛ عارف شاهی

4.

بررسی اثر ارزش افزودة بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات بر شهرنشینی در استان‌های ایران: کاربردی از رگرسیون کوانتایل

صفحه 41-54
صلاح ابراهیمی؛ مسعود خداپناه؛ منصور زراءنژاد

5.

انتخاب مسکن براساس رابطۀ جایگزینی بین ویژگی‌های مکان (موقعیت) مسکونی و کیفیت مسکن با‌ استفاده از روش انتخاب ‌تجربی از دیدگاه خانوار‌‌ مالک‌نشین در‌ شهر اصفهان

صفحه 55-70
سید محمد رضا میرعلایی؛ محمود محمدی؛ مرتضی سامتی

6.

طبقۀ خلاق: کاوشی در امکان‌هایِ شکل‌گیری اجتماعات و اقتصاد خلاق در تهران

صفحه 71-88
نفیسه آزاد؛ سهیلا علیرضانژاد؛ امیر ناظمی

7.

برنامه‌ریزی و مکان‌یابی بازارهای روز در شهر تبریز (مطالعه موردی: مناطق 4، 7 و 10)

صفحه 89-100
امید مبارکی؛ منصور خیری زاده؛ یوسف مکاری مکاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب