1.

سال سی‎ و یکم، شماره پیاپی (78)، شماره دوم، تابستان 1399


2.

بررسی درک و تصور کشاورزان از بحران دریاچۀ ارومیه با رویکرد نظریۀ زمینه‌ای

صفحه 1-22
محمد عباس زاده؛ حسین بنی فاطمه؛ نرمین نیکدل

3.

مرور نظام‌مند مقالات علمی شبکه‌های اجتماعی؛ مورد مطالعه: اصفهان

صفحه 23-40
احمد مهرشاد؛ علی ربانی خوراسگانی؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمدمهدی ذوالفقار زاده

4.

مطالعۀ اخلاق کار و ارتباط آن با منبع کنترل بین کارکنان ایرانی و ایتالیایی

صفحه 41-54
سیروس احمدی

5.

تحلیل تطبیقی زیست‌‎پذیری فرهنگی کلان‌شهرهای ایران مطالعۀ موردی: تهران، اصفهان و مشهد

صفحه 55-76
شیده یوسف طالشی؛ هما موذن جمشیدی؛ نعمت اله اکبری

6.

تبیین تأثیر سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ روان‌شناختی، جو سازمانی و سابقۀ شغلی بر فرسودگی شغلی مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تبریز

صفحه 77-94
کمال کوهی

7.

واکاوی جامعه‌شناختی بسترهای فلات‌زدگی شغلی اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های ایران برمبنای نظریۀ زمینه‌ای

صفحه 95-122
آرمان حیدری؛ سید صمد بهشتی؛ مرضیه شهریاری؛ عبدالرضا نواح

8.

مطالعۀ عوامل مؤثر بر آگاهی از مد و مصرف مد حجاب؛ مورد مطالعه: زنان شهر اصفهان

صفحه 123-141
سعید عبدالمنافی؛ مریم سلیمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب