1.

شناسنامه علمی شماره 41


2.

معرفی فلور، شکل زیستی و کورولوژی گیاهان منطقۀ‌ حفاظت‌شدۀکوه خامین در استان کهگیلویه و بویراحمد

صفحه 1-30
مدینه پای پوزان؛ عزیزالله جعفری کوخدان

3.

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌‌های نسترن کوهی (Rosa canina L.) مناطق شمال غرب و غرب ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک، بیوشیمیایی و ویژگی‌‌های میوه

صفحه 31-46
رقیه نجف زاده؛ سهیلا نوجوان؛ حسین عبدی؛ زینب رشیدی؛ ناهید مستوفی

4.

بررسی ریخت‌‌شناسی و تشریحی اندام‌‌های رویشی و ریزریخت‌‌شناسی دانه در برخی گونه‌‌های تیرۀ پنیرک

صفحه 47-70
رحمت پور؛ زهره کریمی؛ سهیلا کر

5.

مطالعۀ فونستیک عنکبوت‌‌های منطقۀ حفاظت‌‌شدۀ دالانکوه (استان اصفهان، ایران)

صفحه 71-84
سجاد علیمحمدی؛ مجید مرادمند

6.

معرفی گونه‌‌های نرم‌‌تنان حاشیۀ رودخانۀ کرج استان البرز

صفحه 85-100
زهرا رمضان؛ الهام احمدی

7.

بررسی تنوع گونه‌‌ای دم‌‌فنری‌‌ها (Hexapoda: Collembola) در چهار بوم‌‌سازگان مختلف استان لرستان، ایران

صفحه 101-116
تیمور مرادی؛ رضا وفایی شوشتری؛ مرتضی کهراریان؛ امیر محسنی امین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب