1.

شناسنامه علمی شماره 40


2.

مطالعۀ تاکسونومیک شب‌پره‌های زیرخانوادۀ Noctuinae (Lepidoptera: Noctuidae) در استان اصفهان

صفحه 1-18
اصغر شیروانی؛ مریم راشکی

3.

بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقۀ تنگ خشک یاسوج (استان کهگیلویه و بویراحمد)

صفحه 19-46
عزیزالله جعفری کوخدان؛ هدا بهرامی

4.

بررسی روابط تبارزایی جنس Turcinoemacheilus در ایران براساس صفات استخوان‌‌شناسی

صفحه 47-58
نسرین نیک مهر؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر؛ حمید فرحمند

5.

مطالعۀ ساختار جمجمه در بزمجۀ بیابانی Varanus griseus (Daudin, 1803) (Sauria: Varanidae)

صفحه 59-74
نرگس قنبری نیا؛ نصراله رستگارپویانی؛ رسول کرمیانی

6.

بررسی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی توده‌های با منشأ ایرانی و خارجی مرزۀ تابستانه (Satureja hortensis L) در شرایط کشت در مزرعه

صفحه 75-90
رقیه فتحی؛ مهدی محب الدینی؛ اسماعیل چمنی

7.

مقایسۀ ساختار سیگنال‌‌های صوتی آواز زرده‌‌پرۀ سر‌‌سیاه (Emberiza melanocephala) و زرده‌‌پرۀ سرسرخ (E. bruniceps)

صفحه 91-106
بیتا شمس؛ محمد کابلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب