1.

شناسنامه علمی شماره 38


2.

ارزیابی عملکرد ارزش‌های شاخص بوم‌شناختی النبرگ در پیش‌بینی برخی ویژگی‌های خاک در جنگل صلاح‌الدین کلا نوشهر

صفحه 1-20
سمانه توکلی؛ حمید اجتهادی؛ امید اسماعیل زاده

3.

ویژگیهای تشریحی و ریختی برگ برخی گونه هایFagus ، Quercus و (Fagaceae) Castanea از برخی رویشگاه‌های ایران

صفحه 21-42
زهره کریمی؛ اعظم قوی اندام؛ افضل سادات برهانی

4.

تزئینات پوشش دانۀ برخی‌از گونه‌های جنس L. Vicia و ارزش عملی آنها در طبقه‌بندی

صفحه 43-54
محمد حسین اهتمام؛ سیدعلی‌محمد میرمحمدی میبدی

5.

مفسر دستورات APL و برنامۀ کامپیوتریListMaker برای پایگاه داده‌های فلوریستیک Alamut

صفحه 55-78
مجید شریفی تهرانی

6.

واژگونی درون‌گونه‌ای در ناحیۀ psbA-trnH و تأثیر آن در بارکدگذاری: مطالعۀ موردی گروه Capparis spinosa L.

صفحه 79-90
مریم احمدی؛ حجت اله سعیدی؛ سید منصور میرتاج الدینی

7.

بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های تمشک (.Rubus spp) در استان گلستان با استفاده از نشانگر AFLP

صفحه 91-110
راضیه کسلخه؛ عیسی جرجانی؛ حسین صبوری؛ میثم حبیبی؛ علی ستاریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب