1.

سال دهم، شماره چهارم ،زمستان 1399

صفحه 1-131

2.

تبیین ظرفیت‌های گر‌دشگری برای توسعة مناطق روستایی استان چهار‌محال ‌‌و ‌‌بختیاری

صفحه 1-23
محمود بخشی نژاد

3.

ارزیابی تغییرات نمایه‌های فرین بارش در ایران

صفحه 24-45
امیرحسین حلبیان؛ محمدصادق کیخسروی کیانی

4.

شناسایی فرصت‌های کسب‌وکار زنجیرة ارزش رویداد پیاده‌روی اربعین امام حسین (ع) در استان ایلام

صفحه 46-65
همایون مرادنژادی؛ علیرضا جمشیدی؛ حسین مهدی زاده

5.

تصویرسازی سنجش پایداری مسکن از دیدگاه عدالت فضایی با ترکیب روش معادلات ساختاری و تحلیل چندمتغیرة فازی نمونة پژوهش: منطقة یک کلان‌شهر تبریز

صفحه 66-85
حسن محمودزاده؛ نیر آقازاده؛ مهدی هریسچیان

6.

تزاحم فضایی در نواحی روستایی پیرامون کلان‌شهر تهران نمونة پژوهش: بخش رودبار قصران

صفحه 86-112
حمید جلالیان؛ مرضیه شوقی؛ فرهاد عزیزپور

7.

تحلیل وضعیت سرمایة اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بخش میانکوه شهرستان اردل با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

صفحه 113-131
حمید نظری سرمازه؛ سید اسکندر صیدایی؛ معصومه احمدوند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب