1.

سال دهم، شماره سه ،پاییز 1399

صفحه 1-117

2.

سه داستان باورپذیر از آیندة شهر اصفهان آینده‌نگاری شهری با رویکرد سناریونگاری

صفحه 1-22
محسن طاهری دمنه؛ معصومه کاظمی؛ زهرا حیدری دارانی

3.

تحلیل سیاست‌های تغییر پارادایمی حمل‌ونقل پایدار شهری نمونة پژوهش: کلان‌شهر تبریز

صفحه 23-46
محمدتقی معبودی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ میر ستار صدرموسوی؛ شهریور روستایی

4.

تحلیل دیدگاه عشایر دربارة کیفیت خدمات صندوق بیمة اجتماعی روستاییان و عشایر نمونة مطالعه: دهستان چغاخور استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 47-65
فرهاد عزیزپور؛ فرزاد محمودیان؛ سمیه عزیزی

5.

نقش «سرمایة اجتماعی» و «هویت اجتماعی» بهره‌برداران در مدیریت طرح‌های ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها نمونة پژوهش: رودخانة سیمره

صفحه 66-76
اصغر صالحی

6.

ارزیابی و سنجش شاخص‌های شکوفایی شهری (CPI) در کلان‌شهر تهران

صفحه 77-97
سعیده علوی؛ حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج

7.

بررسی آثار اجرای طرح‌های هادی روستایی بر کاهش تصرفات اراضی و حاشیه‌نشینی شهرها؛ نمونة پژوهش: روستاهای حومة شهر سراوان (دزک تا آسپیچ)

صفحه 98-117
صفرعلی گرگیج؛ سیروس قنبری؛ سید هادی طیب‌نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب