1.

سال دهم، شماره دوم،تابستان1399

صفحه 1-148

2.

آینده‌پژوهی تغییرات کاربری اراضی شهری در کلان‌شهر تبریز

صفحه 1-22
فیروز جعفری؛ مهدی موذنی؛ احد بدلی

3.

سنجش وضعیت و تحلیل عوامل مؤثر بر مطلوبیت مدیریت بحران مخاطرات طبیعی در شهرستان قائنات

صفحه 23-56
عبدالمجید احمدی؛ سوران منوچهری

4.

مکان‌یابی مراکز عمدۀ تجاری بیرون از شهر نمونة موردی: شهرک نمایشگاهی خودرو در شهر گزبرخوار

صفحه 57-82
سید حجت موسوی؛ ابوالفضل دهقان جزی

5.

تحلیل فضایی آثار حکمروایی مطلوب بر زیست‌پذیری شهری؛ مطالعة موردی: کانون‌های جرم‌خیز مناطق 11 و 12 شهر تهران

صفحه 83-104
احمد پوراحمد؛ یعقوب ابدالی؛ سارا الله قلی پور

6.

تحلیل دسترسی به بوستان‌های شهری با رویکرد عدالت فضایی (نمونة مطالعه: شهر ایلام)

صفحه 105-118
حبیب اله فصیحی؛ علی شماعی؛ فاطمه آذرخش

7.

تحلیل و آینده‌نگری تحولات کالبدی سکونتگاههای روستایی پیراشهری واقع در حریم کلان‌شهر مشهد

صفحه 119-148
مهدی جوانشیری؛ علی اکبر عنابستانی؛ حمدالله سجاسی قیداری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب