1.

سال دهم، شماره یکم،بهار 1399

صفحه 1-122

2.

تحلیل فضایی اثرگذاری سرمایة اجتماعی بر تغییرات سطح توسعة پایدار در حوزه‌های روستایی مطالعة موردی: شهرستان بجنورد

صفحه 1-28
علی قربانی؛ علی اکبر عنابستانی؛ حمید شایان

3.

تعیین فصلی‌بودن بارندگی ماهیانه با استفاده از روش Markham در ایستگاههای باران‌سنجی استان اردبیل

صفحه 29-42
فاطمه دادده؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ اردوان قربانی

4.

سنجش میزان خلاقیت شهری برمبنای شاخص‌های ایرانی‌اسلامی در کلان‌شهر اصفهان با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند شاخصة ویکور

صفحه 43-66
رضا مختاری؛ احمد مؤذنی؛ بهنام جلیلیان

5.

پیش‌بینی توسعة فیزیکی شهر قائن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

صفحه 67-84
احمد اسدی؛ ابراهیم اکبری؛ نجمه شفیعی

6.

آشکارسازی سطوح نفوذناپذیر شهری با استفاده از ویژگی‌های بافتی تصویر راداری

صفحه 85-104
مرضیه سهرابی مفرد؛ مسعود بختیاری کیا

7.

سیاست موازنه‌سازی عربستان در برابر ایران در یمن

صفحه 105-122
مرتضی همتی؛ شهروز ابراهیمی؛ مهناز گودرزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب