1.

بهار 1398


2.

تحلیلی بر پراکنش فضایی احساس امنیت در استان یزد با استفاده از الگوی ویکور

صفحه 1-18
سعیده مؤیدفر؛ حجت رضایی؛ مهران فاطمی

3.

بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی با ترس از جرم بین سالمندان شهر شیراز

صفحه 19-36
رامین مرادی؛ سیروس احمدی؛ سیمین جم نژاد

4.

بررسی موانع اجتماعی‌فرهنگی اجرای حقوق شهروندی در استان اصفهان

صفحه 37-60
رحمان سنگانه؛ عباس زراعت؛ محمد گنجی؛ قدرت اله خسروشاهی

5.

زمینه‌ها و دلالت‌‌های نظم اجتماعی؛ مطالعۀ کیفی کارکنان ناجا

صفحه 61-84
امید قادرزاده؛ روح الله بخشیان

6.

بررسی تأثیر عوامل محیطی بر احساس امنیت زنان (نمونۀ موردی محلۀ سهل‌آباد شیراز)

صفحه 85-96
مریم روستا؛ پردیس احمدی

7.

بررسی جامعه‌شناختی پیامدهای اجتماعی طلاق عاطفی زنان شهر تهران طی سال‌های 97-96 براساس معادلات ساختاری

صفحه 97-115
زهرا دهقانی تفتی؛ اصغر محمدی؛ منصور حقیقتیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب