1.

سال نهم، شماره دو، شماره پیاپی(33) تابستان 98

صفحه 1-236

2.

کاوش الگوهای پویایی مشتریان در صنعت بانکداری

صفحه 1-30
عبدالرضا مصدق؛ امیر البدوی؛ محمد مهدی سپهری؛ بابک تیمورپور

3.

مطالعة تجربی تأثیر استراتژی‌های پاسخگویی و سطح شهرت شرکت بر قصد خرید و تبلیغات توصیه‌ای منفی مصرف‌کنندگان در زمان شکست محصول

صفحه 31-52
مهشید عبداللهی؛ محسن اکبری؛ رضا ٍٍاسماعیل پور

4.

شناسایی و الگوپردازی انگیزه‌های مصرف‌کنندگان برای مشارکت در خلق مشترک ارزش در صنعت نوشیدنی؛ شرکت زمزم ایران

صفحه 53-76
نسیم امیرالسادات؛ میثم شفیعی؛ بهمن حاجی پور؛ مرتضی سلطانی

5.

ارائه و اعتباریابی مدل بازاریابی استراتژیک در شرکت‌های بزرگ صنعت فولاد

صفحه 77-108
علی شفیعی؛ وحیدرضا میرابی

6.

بررسی تأثیر گردن‌آویز بسته‌بندی محصول بر جلب توجه مشتری با استفاده از ردیابی حرکات چشم

صفحه 109-128
سمیه صالحی؛ علی صنایعی؛ نگار سماک نژاد

7.

بررسی گرایش مثبت به محصولات داخلی و عوامل مؤثر بر آن در طبقات محصولی؛ دو مورد خودرو و برنج

صفحه 129-148
محمود حسن زاده؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اصغر مشبکی؛ پرویز احمدی

8.

طراحی مدل تعاملی هوش بازاریابی و اثربخشی عملکرد صنعت بیمه با بهره‌گیری از تکنیک AHP فازی مطالعة موردی: بیمه پاسارگاد

صفحه 149-168
انوش امیدی؛ مجتبی پورسلیمی

9.

مدلی برای فراوانی استفاده از خدمات بانکداری همراه

صفحه 169-194
پیمان متقی؛ محمدحسن ملکی؛ هوشنگ عاشقی اسکوئی؛ فاطمه شریفی؛ سید رسول صادقی

10.

تأثیر ارتباطات دهان‌به‌دهان الکترونیک بر پاسخ‌های رفتاری مصرف‌کنندگان؛ مطالعه با تمرکز بر شبکة اجتماعی اینستاگرام

صفحه 195-218
مجید اسماعیل پور؛ دنیا کبیری فرد

11.

موفقیت مبتنی‌بر عملکرد برند و کنترل بازار؛ بررسی نقش تعدیلگر قابلیت مدیریت برند

صفحه 219-236
عباسعلی رستگار؛ غلامرضا امینی خیابانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب