1.

شناسنامه علمی

صفحه 1-128

2.

امکان‌سنجی اجرای طرح پیاده‌مداری با تأکید بر شاخص حمل‌ونقل شهری؛ نمونة موردی: خیابان امام خمینی شهر دزفول

صفحه 1-22
یونس غلامی؛ محسن شاطریان؛ محمدرضا بسحاق؛ معصومه جهانی

3.

بررسی آثار گردشگری بر رضایت ساکنان محلی با کاربرد نظریة سرریز پایین به بالا؛ نمونة موردی: منطقة کمردوغ

صفحه 23-38
مسعود یزدان پناه؛ مهدی شکوهی

4.

بررسی و تحلیل توزیع جغرافیایی آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر اعتیاد در اصفهان، چالش‌ها و نگرانی‌ها

صفحه 39-56
علی قنبری برزیان؛ حمید دهقانی

5.

ارزیابی خطر ریزگردها در شمال غرب ایران

صفحه 57-80
اسمعیل شاهکوئی؛ طاهره رحمانی

6.

واکاوی نقش فعالیت‌های ماهیگیری کوچک‌مقیاس در توسعة اقتصادی و اجتماعی روستاهای ساحلی مکران؛ مطالعة موردی: شهرستان جاسک

صفحه 81-102
محمد صبوری؛ اسکندر صیدایی

7.

تحلیل شاخص‌های جنبش شهرهای آرام در مناطق پانزده‌گانة شهر اصفهان

صفحه 103-128
رضا مختاری ملک آبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب