1.

شناسنامه علمی

صفحه 1-124

2.

تحلیل محتوای کیفی سیاست‌های فضایی توسعة روستایی کشور پس از انقلاب اسلامی

صفحه 1-24
سیدعلی بدری؛ محمدرضا رضوانی؛ پروین خدادادی

3.

تحلیل تأثیرات زمینه‌های ادراکی و دلبستگی مکانی بر وفاداری کنشی گردشگران (نمونة موردی: بازار تاریخی تبریز)

صفحه 25-44
فرزین حق پرست؛ مازیار آصفی؛ الناز ابی زاده

4.

بررسی تأثیر عناصر اقلیمی بر بروز بیماری سالک جلدی در شهرستان‌های گیلانغرب و کرمانشاه طی سال‌های 1395-1385

صفحه 45-60
مجید غیاث؛ شهره مرادپور؛ سمیه کریمی

5.

ارزیابی عملکرد و نحوة توزیع فضایی دفاتر ICT روستایی (مطالعة موردی: شهرستان لنجان - استان اصفهان)

صفحه 61-80
اصغر نوروزی؛ زهرا امینی؛ صدیقه کیانی

6.

نقش طرح هادی در جهانی‌شدن ویژگی‌های مناطق روستایی مطالعة موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب

صفحه 81-102
صادق اصغری لفمجانی؛ حمیدرضا نسیمی

7.

تحلیل فضایی فقر شهری با روش تحلیل عاملی؛ نمونة مطالعه: قائمشهر

صفحه 103-124
عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ میلاد حسنعلی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب