1.

تابستان 1398


2.

پیاده‏ سازی مدیریت ریسک سازمانی؛ شناسایی، تحلیل و ارزیابی مورد مطالعه: نهاد مالی فعال در بازار سرمایۀ ایران

صفحه 1-24
ابوالحسن جلیلوند؛ مجتبی رستمی نوروزآباد؛ احسان عسکری فیروزجایی؛ میلاد رحمانیانی

3.

بررسی عملکرد سرمایه‌گذاران حقیقی فعال و منفعل در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردهای مطالعۀ سبد و بازده غیر‌نرمال خودمعیار

صفحه 25-40
ناصر جمشیدی؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد

4.

تأثیر متوسط بازده سهام، رشد موردانتظار، سودآوری و ساختار دارایی شرکت‌های همتا بر راهبرد مدیریت سرمایه‌گذاری با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلوی زنجیرۀ مارکوفی و بیز سلسله‌مراتبی

صفحه 41-58
محمد ابراهیمی؛ حمید رضا وکیلی فرد؛ قدرت الله طالب نیا؛ هاشم نیکو مرام

5.

ارزیابی ریسک سیستمی در خرده‌نظام‌های مالی کشور با استفاده از روش گرنجر غیرخطی

صفحه 59-80
علی رحیمی باغی؛ مهدی عربصالحی نصرآبادی؛ محمد واعظ برزانی

6.

بررسی تأثیر متمایز انحراف از فعالیت‎های واقعی و مدیریت واقعی سود در خطر سقوط قیمت سهام

صفحه 81-98
رسول برادران حسن زاده؛ نسا حشمت

7.

بررسی رابطۀ بین ریسک نقدینگی، کیفیت دارایی و تأمین مالی در بانکداری اسلامی و متعارف با استفاده از الگوی PCSE و FGLS

صفحه 99-118
محمد ندیری؛ سید عباس موسویان؛ فاطمه زارعی

8.

تحلیلی مقایسه‌ای بر سنجه‌های اهرم بهینه

صفحه 119-138
منیژه رامشه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب