1.

شماره 29 متن زمستان 1398


2.

کارکردهای معنایی- منظوری جملات معترضه در تاریخ بیهقی

صفحه 1-14
سیداحمد پارسا؛ شهلا محمودی

3.

مضامین ادبی و بلاغی و صور خیال حرف جیم در ادب پارسی

صفحه 15-34
غلامرضا حیدری

4.

آفرینش بلاغی با واژگان و اصطلاحات صرف‌ونحو؛ برمبنای بررسی نرم‌افزاری دیوان‌های اشعار فارسی از ابتدا تا دورۀ معاصر

صفحه 35-50
سید ناصر جابری اردکانی؛ ناصر زارع

5.

تحلیل بلاغی حوزه‌های تصویری شعر فاضل نظری

صفحه 51-64
محبوبه همتیان؛ افسانه غفوری

6.

مصداق‌هایی از مفهوم گروتسک در حکایت‌های مثنوی

صفحه 65-78
فرشته السادات حسینی

7.

بررسی شیوه‌های بلاغی حافظ در تشبیه‌ها و استعاره‌های پرکاربرد

صفحه 79-96
فاطمه الهامی

8.

بررسی و تحلیل سروده‌های زن‌ستیزانه و زن‌ستایانة شاهنامة فردوسی

صفحه 97-114
محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ نعیم مراونه

9.

خوانشی روایت‌شناسانه از رمان تنگسیر صادق چوبک

صفحه 115-128
مهدی فرجی؛ امیرحسین همتی؛ کامران قدوسی

10.

کارکردها و نمودهای غیر ادبی ژانر معراج‌نامه/خواب‌نامه؛ از ویراف تا جمال‌زاده

صفحه 129-142
امیر سلطان محمدی

11.

تحلیل قلمروهای مشبه و مشبهٌ‌به در اشعار فریدون تولّلی

صفحه 143-158
شهرزاد رضادوست؛ شهین اوجاق علیزاده؛ امیرحسین ماحوزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب