1.

سال یازدهم، شماره چهارم، پیاپی 42، زمستان 1398


2.

تأثیر انتقال اطلاعات بر اثرگذاری بازده غیرعادی بر راهبرد تجاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 1-22
محمود بخشی نژاد

3.

طراحی الگوی منسجم گزارشگری پایداری شرکت‌ها

صفحه 23-44
مصطفی عبدی؛ غلامرضا کردستانی؛ جواد رضازاده

4.

تأثیر تعاملی محافظه‌کاری شرطی و هزینه نمایندگی بر حساسیت جریان‌ نقدی- سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن قدرت تخمین مدل‌های آماری

صفحه 45-66
امین حاجیان نژاد؛ سیدرسول حسینی

5.

بررسی رابطة بین استراتژی کسب‌وکار و اجتناب مالیاتی با تأکید بر نقش تعدیلی تخصص مالی اعضای کمیتة حسابرسی

صفحه 67-86
محمد مرفوع؛ مهدی ماهان‌نژاد؛ مصطفی قناد

6.

تأثیر استراتژی شرکت، هزینه‌های سیاسی و قدرت مدیریت بر به‌موقع بودن گزارشگری مالی

صفحه 87-110
جواد نیک کار؛ اسلام محمدی

7.

الگویی برای تأثیر ابعاد منتخب مسئولیت اجتماعی شرکت بر اجتناب و فرار مالیاتی

صفحه 111-130
یحیی حساس یگانه؛ قاسم بولو؛ شهروز رضائی

8.

پژوهش‌های حسابداری مالی: سال یازدهم، شماره چهارم، پیاپی (42)، زمستان 1398سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب