1.

سال یازدهم، شماره سوم، پیاپی 41، پاییز 1398


2.

ارائه الگویی جهت کمی کردن محتوای اطلاعات با استفاده از تئوری اطلاعات

صفحه 1-18
مهدی خلیلی؛ محمدعلی آقایی؛ محمدحسین قائمی

3.

بررسی وجود نقطۀ بحرانی تورم و سطح بهینۀ مدیریت سرمایه در گردش و تأثیر آن بر عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی

صفحه 19-50
حسین جوکار؛ وحید دانشی؛ مهدی بهارمقدم

4.

بررسی تاثیرکیفیت افشای ماهیت کسب و کار و عملکرد مالی شرکت بر قضاوت سرمایه گذاران حرفه ای

صفحه 51-70
زینب رضایی؛ سعید علی احمدی؛ احمد کعب عمیر

5.

بررسی تاثیرپذیری چسبندگی چشم انداز درآمد آتی از اختلالات ادراکی مدیرعامل

صفحه 71-96
مرجان شاه علی؛ محمدرضا عبدلی

6.

آزمون ناهنجاری‌های حسابداری مدل سه عاملی فاما و فرنچ در سطح شرکت با استفاده از رویکرد بیز سلسله مراتبی و شبیه‌سازی مونت کارلو زنجیرمارکوفی

صفحه 97-116
رحمت ا... نادری بنی؛ مهدی عربصالحی؛ ایرج کاظمی

7.

تأثیر سویه‌های رفتاری مدیریت بر درماندگی مالی

صفحه 117-134
مهدیه حیدری فراهانی؛ فرزاد غیور؛ غلامرضا منصورفر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب