1.

نشریه علمی پژوهشی زیست شناسی گیاهی ایران، سال یازدهم، شماره چهلم، تابستان 1398

صفحه 0-0

2.

تغییرات رنگیزه‌ها و متابولیت‌های ثانویه گیاهچه درمنۀ کوهی در پاسخ به پرتوهای UV و زمان نمونه گیری در شرایط این ویترو

صفحه 1-22
معصومه خلیلی؛ رؤیا رضوی‌زاده؛ امیرحسین فرقانی

3.

تأثیر تلقیح با قارچ میکوریز Glomus versiforme در رشد و برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی گیاه گوجه فرنگی تحت تنش شوری

صفحه 23-36
گلناز خزانی؛ جلیل خارا؛ زهره جبارزاده

4.

ارزیابی تحمل به تنش یخ‌زدگی در چهار رقم زیتون (بومی و خارجی) بر اساس شاخص-های فیزیولوژیک در شرایط خو‌سرمایی

صفحه 37-50
طیبه بساکی؛ سید مجتبی خیام نکویی؛ ثریا کرمی؛ سکینه فرجی؛ مریم جلیلی

5.

بررسی پراکنش و برخی ویژگی های زیستی گیاه مهاجم سنبل آبی در تالاب انزلی، استان گیلان

صفحه 51-62
علیرضا میرزاجانی؛ سعید نادری؛ داریوش پروانه مقدم

6.

مقایسه و آنالیز بیوانفورماتیکی ژنوم کامل کلروپلاستی سه رقم توت فرنگی F.vesca, F.virginiana, F.chiloensis

صفحه 63-76
فرشید طلعت؛ نسا غفاری؛ ابوالحسن فجری؛ مهدی بدری انرجان

7.

اثر دور آبیاری و محلولپاشی کیتوزان بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی پنیرک معمولی (Malva sylvestris)

صفحه 77-102
ایوب مزارعی؛ علیرضا سیروس مهر؛ معصومه بروشکی؛ زهرا بابایی؛ علی اکبر محمودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب