1.

سال 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، زمستان 1398


2.

خوانندة نهفته؛ معیاری برای انتخاب متن در بازنویسی (بررسی خوانندة نهفته در کلیله‌ودمنه براساس نظریة ایدن چمبرز)

صفحه 1-16
فرزانه معینی؛ سعید حسام‌پور

3.

مقایسة تحلیلی دو ترجمة عوارف‌المعارف با توجه به تفاوت دیدگاه مترجمان

صفحه 17-30
فروغ فرجام؛ علی اصغر میرباقری فرد؛ سیده مریم روضاتیان

4.

ملاحظاتی دربارة منظومة شبرنگ‌نامه

صفحه 31-46
محمود رضایی دشت ارژنه

5.

بررسی ظرفیت‌های اقتباس پویانمایی (انیمیشن) از منطق‌الطیر عطار

صفحه 47-62
طیبه پرتوی راد

6.

تحلیل ویژگی‌های سبکی مطلوب فرامرزنامه برای اقتباس انیمیشن

صفحه 63-78
علیرضا پورشبانان؛ امیرحسین پورشبانان

7.

خوانش تحلیلی نفثة‌المصدور بر مبنای تاریخ‌گرایی نو

صفحه 79-93
محمود رنجبر

8.

رد انتساب عجایب‌الدنیا به ابوالموید بلخی برحسب مقایسه این اثر و عجایب مندرج در گرشاسب‌نامه اسدی طوسی

صفحه 95-112
مهدی دهرامی

9.

شرح چند بیت از خاقانی با رویکردی انتقادی به دیگر شروح

صفحه 113-133
امیر سلطان محمدی؛ سید منصور سادات ابراهیمی

10.

نکتۀ نویافته در بیتی از قصیدۀ ترسائیۀ خاقانی؛ نگاهی تازه به تربیع و تثلیث

صفحه 135-151
ابراهیم ابراهیم تبار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب