1.

تابستان 1398

صفحه 0-0

2.

تبیین جامعه‌‌شناختی فرهنگ مالیاتی بر مبنای واکاوی نظام معنایی مؤدیان مالیاتی در شهر اصفهان: رویکردی ترکیبی

صفحه 1-28
محمد حیدری؛ وحید قاسمی؛ محسن رنانی؛ محمد تقی ایمان

3.

رابطۀ جنسیت، وضعیت تأهل و شیوۀ اعمال قدرت در خانواده با دین‌داری دانشجویان دانشگاه مازندران

صفحه 29-46
سید مهدی متولیان؛ سید مهدی حسینی شیروانی؛ زهرا نوری

4.

مطالعه و تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر در بهبود رفتارهای معطوف به حفظ محیط زیست مناطق روستایی، مطالعۀ موردی: شهرستان اردبیل

صفحه 47-64
وکیل حیدری ساربان

5.

فروپاشی خرده‌گفتمان عشیره‌ای و رفتار انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ مطالعۀ موردی: حوزۀ انتخابی بویراحمد در دورۀ نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی

صفحه 65-84
جاسب نیک فر؛ ثمانه جابری پور

6.

تأثیر رسانه‌های جدید با واسطه‌گری متغیرهای اجتماعی بر مشارکت سیاسی دانشجویان مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه شیراز

صفحه 85-100
خلیل الله سردارنیا؛ سینا امینی زاده؛ مظفر حسنوند

7.

سنخ‌‌شناسی تصویر از مرگ و فرایندهای رویارویی با آن؛ مورد مطالعه: شهروندان گیلانی

صفحه 101-116
علی یعقوبی؛ سیده زهرا میرحجازی؛ زینب صوفی زاده

8.

تیپولوژی مناطق 15 گانۀ شهری اصفهان با تأکید بر آسیب‌های اجتماعی محله‌های فوق بدخیم

صفحه 117-136
حمید دهقانی

9.

رابطة به‌هم‌پیوستگی خانوادگی و شرمسارسازی با بزهکاری؛ مورد مطالعه: دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان شهر تبریز

صفحه 137-164
محمدرضا حسنی

10.

مدل‌سازی روابط علّی بین احساس عدالت (توزیعی و رویه‌ای) با اعتماد و احساس تعلق به مدرسه بین دانش‌آموزان دبیرستانی

صفحه 165-178
معصومه طالبی؛ محمد حسنی؛ افشار کبیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب