1.

سال هشتم، شماره 32، زمستان 1398


2.

شناسایی و جداسازی وینبلاستین از جدایه قارچ اندوفیت Chaetomium globosum Cr95 جدا شده از گیاه Catharanthus roseus

صفحه 1-14
دوستمراد ظفری؛ سحر لیلایی؛ محمد علی تاجیک

3.

بررسی تنوع میکروبی میدان نفتی سیلاب زنی نشده با دمای بالا در جنوب ایران

صفحه 15-23
محسن پورنیا؛ نیما بهادر؛ میثم طباطبائئ؛ رضا آذربایجانی؛ قاسم حسینی سالکده

4.

نخستین جداسازی و شناسایی مولکولی لاکتوباسیل‏ های بومی دارای پتانسیل پروبیوتیکی از پنیر سنتی پوستی ایرانی و فعالیت آنتی‏ اکسیداتیو آن‏ها

صفحه 25-39
حسن عبدالی؛ سید سیاوش ساعی دهکردی؛ محسن مبینی دهکردی؛ سید میثم ابطحی فروشانی

5.

Cloning and Expression of Bst DNA Polymerase I Gene in E. coli BL21‎

صفحه 41-46
زهرا امامی؛ سارا غروی؛ عزت عسگرانی

6.

بهینه سازی محیط کشت برای تولید استوین در سویه Bacillus subtilis GB03 با استفاده از طراحی آماری آزمایش

صفحه 47-57
روح الله شریفی؛ حسین کیانی؛ مسعود احمدزاده؛ کیوان بهبودی

7.

تبدیل زیستی دیادزین به 3ʹ-ODI توسط تیروزیناز تثبیت شده در سطح اسپور

صفحه 59-63
افروز السادات حسینی

8.

اثرات استفاده از کودهای شیمیایی همراه با محیط کشت گیلارد (f/2) بر رشد، ترکیبات بیوشیمیایی، پروفایل اسیدهای چرب، کلروفیل و کارتنوئید کل جلبک هماتوکوکوس پلوویالیس در آب لب شور

صفحه 65-79
سعید وحدت؛ منیژه بیابانی اسرمی؛ بهروز آتشبار؛ فرزانه نوری

9.

ردیابی و شناسایی برخی از گونه های جنس سودوموناس عامل پوسیدگی نرم با استفاده از ژن tuf

صفحه 81-93
پریسا امامی؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ جمشید حیاتی؛ میلاد آئینی

10.

تاثیر ساختار شبه بیوفیلم، استرس اسیدی تحت کشنده و صمغهای گیاهی بر روی قابلیت کشت لاکتوباسیلوس پلانتاروم به دام افتاده

صفحه 95-108
آتنا سادات سمبلستانی؛ رسول شفیعی؛ اصغر طاهری کفرانی

11.

تعیین الگوی ژنتیکی و تشخیص ژن کارباپنماز کلبسیلا پنومونیه در جدایه‌های مقاوم به کارباپنم خانواده انتروباکتریاسه جداشده از بیمارستانهای شهر اصفهان

صفحه 109-116
داریوش شکری؛ سید مسیح فاطمی؛ سمیرا محمدی؛ صدیقه کریمی

12.

کود زیستی چند منظوره از Pseudomonas putida PT: رویکردی برای تحریک همزمان رشد ذرت و زیست‌پالایی خاک‌های آلوده به کادمیوم

صفحه 117-129
ساناز خاشعی؛ زهرا اعتمادی فر؛ حمیدرضا رحمانی

13.

ژنوتایپینگ جدایه های استرپتوکوکوس پیوژنز با استفاده از پروتکل بهینه RAPD-PCR

صفحه 131-138
اکرم رحیمی مقدم؛ سیاوش سلمانزاده-اهرابی؛ طاهره فلسفی؛ مهوش سیفعلی؛ زهرا پور رمضان

14.

بررسی تأثیر سویه های باکتریایی گرم منفی و مثبت بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های برخی غلات و گیاهان دانه روغنی

صفحه 139-151
پوراندخت گلکار؛ سمیرا طباطبائی؛ نیما مساوات

15.

روش آماری برای تولید روغن ، توده زیستی و ترکیبات فنولیک از گونه Pichiakudriavzevii جدا شده از ماهی دریای خزر

صفحه 153-163
مهشید طارمی؛ حمیدرضا صمدلویی؛ شاهرخ قرنجیک

16.

کاربرد نانولوله های کربنی در بیوسنسور فنل بر پایه سلولهای باکتریایی

صفحه 165-176
نرجس کلاه چی؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ سید امید رعنائی سیادت؛ نیکول جافرزیک-رنو

17.

ارزیابی تولید پروتئاز آئروموناس هیدروفیلا MSB16 در پاسخ به جریان الکتریسیته با شدت کم، سورفاکتانت ها و نانوذرات

صفحه 177-186
ماتیا سادات برهانی؛ زهرا اعتمادیفر؛ عیسی جرجانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب