1.

شناسنامه


2.

بررسی مناسبات اجتماعی‌فرهنگی مهاجران لهستانی با ایرانیان؛ نمونه‌پژوهی شهر اصفهان (1321تا1324ش/1942تا1945م)

صفحه 1-14
معصومه گودرزی بروجردی؛ مرتضی نورائی؛ ابوالحسن فیاض انوش

3.

تحلیل چالش تفکیک قوا در دور‌ﮤ پهلوی دوم؛ نمونه‌پژوهی: تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی

صفحه 15-32
علی رضا علی صوفی؛ محمدرضا عسکرانی؛ محمدرضا صادقی

4.

پیمان صلح ایلام و آشور در 674 پیش از میلاد؛ زمینههای شکلگیری و سرانجام آن

صفحه 33-47
حسین بادامچی؛ سعیده شریفی

5.

پیشینۀ چنگ ساسانی و مقایسۀ آن در دیگر تمدن های خاور نزدیک باستان

صفحه 49-75
کیوان حاجیان؛ محمدکریم یوسف جمالی؛ اسماعیل سنگاری

6.

بررسی و تحلیل ویژگی‌های تبعید از دورﮤ استبداد صغیر تا کودتای 1299ش/1921م

صفحه 77-97
سیدمحمود سادات بیدگلی

7.

کارکرد نهاد موزه ایران باستان در اندیشه دولت ـ ملت دوره پهلوی

صفحه 99-117
رضا بیگدلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب