1.

شناسنامه دوره 12 شماره 29


2.

بیلدونگ: ریشه‌ها، کارکردها و دلالتها

صفحه 1-13
محمدمهدی اردبیلی

3.

بررسی جایگاه مفهوم حضرات اربعه در فلسفۀ هایدگر متأخر و نسبتِ آن با حقیقتِ چیز و سکناگزیدن

صفحه 15-29
محمد بیدهندی؛ بیت اله ندرلو؛ محمد جواد صافیان

4.

مبنای لذت زیبا‌شناختی ازنظر فرانسیس هاچسون: با تأکید بر لذت موسیقایی از سکوت

صفحه 31-44
مریم بختیاریان

5.

شانس و مسئولیت اخلاقی در نگاه مایکل جِی.زیمرمن

صفحه 45-62
زهرا خزاعی؛ فاطمه تمدن

6.

ترکیب، این‌‌همانی و خسّت هستی‌شناختی

صفحه 63-78
لطف الله نبوی؛ محسن شعبانی صمغ آبادی

7.

ذهن مبسوط، انتقادها و محدودیت‌های آن

صفحه 79-94
پیمان پورقناد

8.

تعارض ذوق از نظر هیوم و کانت و راه‌حل‌های آنها

صفحه 95-111
ذوالفقار همتی همتی

9.

مابعدالطبیعه و تعریف ارسطویی «انسان حیوان ناطق است» در اندیشۀ هایدگر

صفحه 113-130
سید مسعود زمانی

10.

ساخت‌گشایی‌ و هستی‌زدایی‌ از سوژه و هویت جنسیتی: دوبوار و باتلر

صفحه 131-146
محمد اصغری؛ بیان کریمی

11.

موضع هایدگر درقبالِ پدیدارشناسی هوسرل در درس‌گفتارهای اولیه

صفحه 147-164
بهمن پازوکی

12.

رویارویی مکانیک کوانتومی با اصل علّیت در فلسفۀ اسلامی

صفحه 165-181
سید مجید صابری فتحی

13.

تحلیل و نقد فرضیۀ توانایی

صفحه 183-196
محسن بهلولی فسخودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب