1.

شناسنامه علمی دوره 11 شماره 28


2.

نسبت طرح واره سازی و انضمامی سازی در زیبایی شناسی پدیدارشناختی اینگاردن

صفحه 1-12
محمدامین خلیلیان؛ مسعود علیا؛ شمس الملوک مصطفوی

3.

آیا اختیار بمعنای برخورداری از امکانهای بدیل است؟ تحلیل و بررسی تلقی سلبی فیلسوفان از اختیار

صفحه 13-34
فخرالسادات علوی

4.

نگاه تکاملی دنیس داتن به هنر و زیبایی

صفحه 35-48
روجا علیزاده؛ هادی صمدی

5.

رابطه متافیزیک و علوم شناختی: نقدی بر متافیزیک طبیعی‌شده آلوین گولدمن

صفحه 49-66
سید مهدی بیابانکی

6.

نقش آزمایش‌‌های فکری در فلسفه

صفحه 67-80
مسعود صادقی

7.

تأملی فرااَخلاقی در نظریۀ فرمان الهی آئودی

صفحه 81-96
بهرام علیزاده

8.

نگرش زیبایی‌‌شناختی به موتیف اسلیمی در هنر اسلامی با توجه به زیبایی آزاد و پیوستۀ کانت

صفحه 97-116
فریده آفرین

9.

پارادوکس مور و تحلیل رویکرد مور دربارۀ آن

صفحه 117-134
سیدعلی کلانتری؛ روح الله ابراهیم پور اصفهانی

10.

ادراک زیبایی‌شناسی آگاهی در پدیدارشناسی از نظرگاه هوسرل، هیدگر و سارتر

صفحه 135-150
عبدالرضا صفری؛ امراله معین

11.

آگاهی، ویژگی نوخاسته یا برخاسته از جوهر نفس؟

صفحه 151-168
احمد عبادی؛ محمدمهدی عموسلطانی فروشانی

12.

واکاوی بنیادهای تطبیق در اندیشه‌ی مارتین هایدگر

صفحه 169-180
سید جمال سامع؛ محمدجواد صافیان؛ علی کرباسی زاده اصفهانی

13.

هنجارمندی منطق

صفحه 181-196
مسعود الوند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب