1.

شناسنامه علمی: سـال یازدهم، شماره‌ اول، پیاپی 27، بهار و تابستان 1398


2.

قطعه، به‌مثابۀ بازگشت ابدی؛ زمان و نوشتار غیردیالکتیکی در خوانش بلانشو از نیچه

صفحه 1-18
نوید افشارزاده؛ امیر نصری؛ مالک حسینی

3.

نقش و کارکرد عدم در حوزه‌ وجودشناختی و معرفت‌شناختی فلسفه‌ ملاصدرا

صفحه 19-30
سمیه عظیمی؛ عزیزاله افشارکرمانی

4.

واژه‌های برساخته از ریشه‌ی «میمـ μιμ-» در متون پیشاافلاطونی

صفحه 31-44
محمد علی منانی؛ مرضیه پیراوی ونک

5.

عدم اعتبار استدلال تسلسل قهقرائی با تکیه بر باور اخلاقی پایه

صفحه 45-60
بهروز محمدی منفرد

6.

نظریۀ شناخت سنت‌گرایان

صفحه 61-78
امیرحسین وحید دستجردی؛ سعید بینای مطلق؛ یوسف شاقول؛ امیراحسان کرباسی زاده

7.

هم‌بستگی ذوق و نبوغ از نظر کانت در تجربه زیباشناختی با رهیافت فرم-محور

صفحه 79-94
مریم بختیاریان

8.

اثبات امکان تنگناهای اخلاقی با تکیه بر برهان از منظر تجربه عاطفی

صفحه 95-110
زهرا خزاعی؛ محسن جوادی؛ ندا زمان فشمی

9.

سولیپسیسم در تراکتاتوس: سه تفسیر متفاوت

صفحه 111-128
عبدالرزاق حسامی فر؛ زینب قنبرلو؛ علی فتح طاهری؛ سید مسعود سیف

10.

ماهیت پارادایم و ابعاد کل‌گرایانه آن

صفحه 129-156
رضا صادقی

11.

رویکرد پراگماتیستی در تعلیم و تربیت: ریچارد رورتی

صفحه 157-182
ماریا حیدریان؛ بهزاد سالکی؛ رضا داوری اردکانی؛ شهلا اسلامی

12.

پارادوکسِ کارنپ و شک‌گرایی‌یِ مرتبۀ دومِ وجودشناختی

صفحه 183-196
محمد حسین اسفندیاری

13.

تمایز گردآوری/داوری از نظر رایشنباخ و پوپر

صفحه 197-214
احمد عبادی؛ محمد امدادی ماسوله


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب