1.

شناسنامه علمی شماره

صفحه 1-124

2.

مقایسه تأثیر یادگیری ترکیبی خطی و غیرخطی بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی دانش‌آموزان پایة هفتم

صفحه 1-24
سیدعلی موسوی؛ سید عباس رضوی؛ غلامحسین رحیمی دوست

3.

چارچوب مشارکت معلمان در نظام برنامه‌ریزی درسی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعة کیفی

صفحه 25-44
رحمت اله مرزوقی؛ مهدی محمدی؛ مجید علی عسکری؛ محمدمهدی رضایی

4.

بررسی تأثیر آموزش ترکیبی بر عملکرد تحصیلی و رضایت دانشجویان

صفحه 45-66
اعظم اسفیجانی

5.

سواد مالی و ضرورت سنجش آن در نظام نوین آموزشی؛ مطالعة موردی شهرستان شهرضا

صفحه 67-86
آرمان روشندل؛ هادی امیری؛ مهدی طغیانی

6.

تأثیرکمال‌گرایی و جهت‌گیری هدف بر اضطراب امتحان دانش‌آموزان متوسطه

صفحه 89-107
کامبیز کریمی؛ کیوان کاکابرایی؛ علی محمدی؛ قباد علی پناه

7.

بررسی اثربخشی برنامة درسی هیجان‌محور پیش‌دبستانی بر هوش هیجانی کودکان چهار تا شش ‌سالة اصفهان

صفحه 108-124
لیلا سلطانی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمد رضا عابدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب