1.

شناسنامه علمی: سال چهارم، شماره سوم، پاییز 1397

صفحه 0-0

2.

نقش بلوغ عاطفی، خودتاب‌آوری و هوش معنوی در پیش‌بینی سازگاری با دانشگاه با کنترل انعطاف‌پذیری شناختی در دانشجویان پسر

صفحه 1-12
علی شریفی ریگی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ محمد رحیمی؛ کیومرث بشلیده؛ زینب امینی

3.

نقش میانجی شفقت خود در تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر عملکردهای روانشناختی مثبت در دانشجویان دختر

صفحه 13-28
مرجان رضوانی؛ ایلناز سجادیان

4.

تأثیر ذهن‌آگاهی بر پیشرفت تحصیلی و سازگاری تحصیلی: نقش واسطه‌ای خودپندارۀ تحصیلی

صفحه 29-44
معصومه پورپاریزی؛ افسانه توحیدی؛ نوشیروان خضری مقدم

5.

"رابطه خدا‌پنداره (تصویرپردازی ساختگی از خدا) و تحول‌روانی‌معنوی با افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان

صفحه 45-56
لیلا سرآبادانی تفرشی؛ مسعود جان بزرگی

6.

اثربخشی آموزش خودبخشش گری مبتنی بر کتاب‌درمانی بر مسئولیت‌پذیری و تمایل به جبران در دانشجویان

صفحه 57-70
محمد ترکی زاده؛ کبری حاجی علیزاده؛ سید عبدالوهاب سماوی

7.

اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی، بر عزت نفس و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر دارای نشانگان ضربه عشق

صفحه 71-86
احمد امانی؛ سرور احمدی؛ امید حمیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب